Witamy na stronie naszej firmy!

 

Towarzystwo nasze jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości, kadr oraz usługi świadczone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i przez biegłego rewidenta.

Działamy na rynku od sierpnia 1992 roku.

Obsługujemy kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych.

Posiadamy wszystkie stosowne uprawnienia formalne oraz wysokie kwalifikacje w zakresie świadczonych usług.

Posiadamy wymagane prawem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.